กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากร สถจ.เลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 ณ วัดศรีวิชัยวนาราม ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest