กิจกรรม “ สวมผ้าไทย ปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เฉพาะงานประเพณีดั้งเดิม”

กิจกรรม “ สวมผ้าไทย ปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เฉพาะงานประเพณีดั้งเดิม”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ร่วมกิจกรรม สวมผ้าไทย ปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เฉพาะงานประเพณีดั้งเดิม  ณ  ลานหน้าอุโบสถและบริเวณถนนชายโขงหน้าวัดศรีคุนเมือง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

Share on Line
Share on Pinterest