ครกหินแกรนิต

ครกหินแกรนิต

กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต

 355 หมู่ที่ 7 บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

Share on Line
Share on Pinterest