กระเป๋าไม้ไผ่รมควัน

กระเป๋าไม้ไผ่รมควัน

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทยเลย

 50 หมู่1 บ้านกลาง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

 

Share on Line
Share on Pinterest