เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 4 ก.ค. 2565

  ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)...

 • 4 ก.ค. 2565

  ขอความร่วมมือสนับสนุนสารกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพา...

 • 4 ก.ค. 2565

  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้...

 • 4 ก.ค. 2565

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติกา...

 • 4 ก.ค. 2565

  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคั...

 • 4 ก.ค. 2565

  บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกคร...

 • 4 ก.ค. 2565

  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000003
คน
icon
วันนี้
0000178
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000227
คน
icon
เดือนนี้
0000391
คน
icon
ปีนี้
0019914
คน
icon
ทั้งหมด
0188600
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest