เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 28 ม.ค. 2565

  ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกั...

 • 28 ม.ค. 2565

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรกา...

 • 27 ม.ค. 2565

  ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุข... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 27 ม.ค. 2565

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูข... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 26 ม.ค. 2565

  ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 ม.ค. 2565

  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 ม.ค. 2565

  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประม... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000004
คน
icon
วันนี้
0000021
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000710
คน
icon
เดือนนี้
0002807
คน
icon
ปีนี้
0002807
คน
icon
ทั้งหมด
0171493
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest